Robotacon events 2017

I. Mục đích yêu cầu
- Căn cứ vào công văn số 593/GDDT-GDTrH của Sở Giáo Dục và Đào Tạo về việc tổ
chức cuộc thi “Tài Năng Robot Thành phố Hồ Chí Minh” lần 5.
- Học sinh được hướng dẫn luyện thi theo sự hướng dẫn của thầy cô giảng dạy lớp.
II. Kế hoạch thực hiện
- Đối tượng tham gia: Tất cả học viên đăng ký luyện thi. - Hình thức đăng ký: nộp phiếu đăng ký luyện thi trực tiếp cho thầy cô trên lớp (hạn chót
nộp phiếu là vào ngày 16/4/17). - Địa điểm luyện thi: Tại trung tâm Vườn ươm Tài năng nhí. - Thời gian luyện thi: 4 buổi. (1 buổi /1 tuần, 2h/1 buổi).
Cụ thể như sau:
BẢNG THI NGÀY GIỜ
Bảng A3 + A7.1

Thứ 7  (22/4/17)
Thứ 7 (6/5/17)
Thứ 7 (13/5/17)
Thứ 7 (20/5/17)

=> 14h30 – 16h30
Bảng A1 + A2

Thứ 7 (22/4/17)
Thứ 7 (6/5/17)
Thứ 7 (13/5/17)
Thứ 7 (20/5/17)

=> 17h00 – 19h00
Bảng A7.2

Chủ nhật (23/4/17)
Chủ nhật (7/5/17)
Chủ Nhật (14/5/17)
Thứ 7 (20/5/17)
=> 14h30 – 16h30
=>9h30 – 11h30
III. Phân công nhiệm vụ
 Đào tạo: - Gửi nội dung thi đấu và luật thi đấu qua mail cho các thầy cô nắm rõ. - Tổng hợp lại danh sách các bạn học viên đăng ký luyện thi. - Phối hợp với giáo viên để thống nhất mô hình thi đấu phù hợp và hiệu quả.
- Tổ chức công tác luyện thi.
 Giáo viên:
- Nắm rõ nội dung thi đấu và luật thi đấu các bảng, mô hình thi đấu. - Phổ biến đầy đủ nội dung thi đấu các bảng và luật thi đấu cho học sinh ở trung tâm và
câu lạc bộ các trường.
- Triển khai và gợi ý mô hình cho từng bảng thi theo đúng yêu cầu nội dung thi đấu.
- Thu phiếu đăng ký thi và luyện thi của học sinh nộp về cho đào tạo. - Gửi nội dung luyện thi qua mail về cho đào tạo (info@kidtalent.edu.vn) và cc cho Giám đốc (minhnguyen@kidtalent.edu.vn). Hạn chót là vào thứ 4 tuần sau (26/4/17). - Hỗ trợ công tác luyện thi.
Nơi nhận:
- Giáo viên.
- Nhân viên.
- Lưu VP.


                                                                                                                            GIÁM ĐỐC
                                                                                                                              (Đã ký)
                                                                                                                 Nguyễn Thị Thùy Minh

Robotacon 2017

Thông tin liên hệ:

Vườn ươm Tài năng nhí
Stem Education Go Vap
200 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
0902 398 671 - 0901 401 498
vuonuomtainangnhi.edu@gmail.com

Mạng xã hội:
© 2016. Bản quyền thuộc về Vườn ươm Tài năng nhí